-

Kontaktpersoner

Sentralbord Telefonnr: 77 72 20 00
e-post: post@balsfjord.kommune.no
Kontortid: 08.00 – 15:00 (sommer)
08.00 – 15.45 (vinter)

Moan Barnehage

Telefon: 777 22070 ( taster deg frem til rett avdeling)

Åpningstid: 06.45-16.15

Trollskogen Barnehage
Daglig leder: 48 48 06 65
Kontor telefon: 77 72 51 71

Furua: 48 48 06 66
Grana: 48 48 06 67
Kongla: 48 48 06 68

Åpningstid: 07.00-16.15

Laksvatn Oppvekstsenter
Telefon barnehagen: 77 72 87 13/46 87 73 04
Telefon kontor: 77 72 87 10

Åpningstid: 07.00-17.00

Nordkjosbotn Barnehage
Enhetsleder telefon: 413 75895

Gaupehiet telefon: 91 82 22 76
Revehiet telefon: 91 82 15 44
Ulvehiet telefon: 91 82 13 08
Bjørnehiet telefon: 91 82 38 30

Åpningstid: 07.00-16.30

Malangen Barnehage

Enhetsleder An-Magritt Aspelund: 468 18141/97 61 19 72

Avdeling Malangseidet
Kontaktperson: Fagleder Terese Lian Nordnes: 90 23 25 83
Åpningstid: 07.00-16.15

Avdeling Mestervik

Kontaktperson: Fagleder Linn Kristin Ingebrigtsen: 979 09992
Åpningstid: 07.00-16.00

Avdeling Skrållan
Kontaktperson Siv Merethe Krogh: 91 63 86 42
Åpningstid: 07.30-16.00

Hamnvåg Familiebarnehage
Telefon: 47 28 86 32
Åpningstid:

Storsteinnes Skole
Telefonnr. rektor: 77 72 20 85 / 41 42 56 14
Telefonnr. kontor: 77 72 20 81
Hjemmeside: Storsteinnes

Nordkjosbotn Skole
Telefon rektor: 94 01 28 21
Telefon kontor: 77 72 87 30
Hjemmeside: Nordkjosbotn

Sand Skole- Malangseidet Skole
Telefonnr. rektor: 77 72 87 41/48 07 92 33
Telefonnr. kontor: 77 72 87 40
Hjemmeside:http://web.sandskole.no

 

Laksvatn Skole
Telefonnr. rektor: 77 72 87 12 / 95 46 27 39
Telefonnr. kontor: 77 72 87 10
Hjemmeside: Laksvatn

Hamnvåg montessori Skole
Telefonnummer rektor: 472 88632
Telefonnr. kontor: 77 72 62 18
Hjemmeside: montessori

Fra 1 juni 2019 ble helsestasjonen og skolehelsetjenesten, psykisk helse/rus, aktivitetssenteret, legetjenesten, ergo- fysioterapi tjenesten, koordinerende enhet og barnevernstjenesten samlet under familie og helse enheten.

Enhetsleder: Birgit Iversen
Telefonnr.: 94 01 01 65
e-post: birgit.iversen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Storsteinnes Legekontor
Telefonnr.: 77 72 20 00
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Telefontreffetider:
08.15 – 11.00 (med unntak mandag 09:00 – 11:00)
12.30 – 14.00

Mestervik legekontor
Malangstun
Telefonnr.: 77 72 22 80
Adresse: Lillehaugveien 13, 9055 Meistervik
Kontortid: Mandag, tirsdag og torsdag

SMS sendes til 2097 hele døgnet til Storsteinnes/Mestervik. Tjenesten er gratis.
Informasjon om dette finner du her

Ledende helsesykepleier: May Britt Ege
Telefonnr.: 47 71 31 04
e-post: maybritt.ege@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes
Kontortid: 09:00 – 15:00

Helsesekretær: Ann Kristin Vangen
Telefonnr.: 77 72 21 59
e-post: ann.kirsti.vangen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Helsesykepleier: Marianne Siikavuopio
Telefonnr.: 90 18 07 68
e-post: marianne.siikavuopio@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Psykisk helsearbeider: Tone Hågensen
Telefonnr.: 954 84 684
e-post: tone.hagensen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Jordmor: Gro Lieben Kvalberg
Telefonnr.: 90 01 88 43
e-post: gro.lieben.Kvalberg@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Tjenesteleder: Renate Brox
Telefonnr: 48 02 15 42
e-post: renate.brox@balsfjord.kommune.no
Adresse: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn

Sentralbord: Svanhild Luneng Sørensen
Telefonnr.: 77722620
e-post: svanhild.sorensen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn

Pedagogisk psykologisk rådgiver Lene Dahlkvist
Telefonnr.: 77 72 26 24
e-post: lene.dahlkvist@balsfjord.kommune.no
Adresse: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn

Pedagogisk psykologisk rådgiver   Jon Bjørnstad
Telefonnr.: 77 72 26 25 / 45 20 48 67
e-post: jon.Bjornstad@balsfjord.kommune.no
Adresse: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn

Pedagogisk psykologisk rådgiver Elin Beathe Endresen
Telefonnr.: 77 72 26 21 / 95 76 13 31
e-post: elin.beathe.endresen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn

Pedagogisk psykologisk rådgiver Elias G. Lusk
Telefonnr.: 77 72 26 23 / 99 32 57 98
e-post: elias.g.lusk@balsfjord.kommune.no
Adresse: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn

 

Vårt sentralbord er betjent slik:
Mandag-onsdag og fredag kl:08:00 – 16:00

Psykisk helsearbeider: Tone Hågensen
Telefonnr: 954 84 684
e-post: tone.hagensen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes
Primær: Oppfølging barn og unge, oppfølging i skole

Fagleder psykisk helse/rus: Rune Sebjørnsen
Telefon: 404 48 737
e-post: rune.sebjornsen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Fagleder miljøtjenesten Ann Oddlaug Pedersen

Telefonnummer: 99 57 74 11

e-post: ann.oddlaug.pedersen@balsfjord.kommune.no

Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

 

Konstituert Barnevernsleder: Tove-Beate Engum
Telefon: 91 55 14 16
e-post: ToveBeate.engum@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Barnevernskonsulent: Lisa Mari Ingebrigtsen Føre
Telefon: 95 08 50 75
e-post: lisa.mari.i.fore@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Barnevernskonsulent: Mona Karlsen
Telefon: 91 63 64 84
e-post: mona.karlsen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Barnevernskonsulent: Tanja Nilsen
Telefon: 90 96 81 33
e-post: tanja.nilsen@balsfjord.kommune.no
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Barnevernskonsulent: Marthe Kongsli Eliassen

Telefon: 91 10 37 57

e-post: marthe.kongsli.eliassen@balsfjord.kommune.no

Barnevernskonsulent: Sofie Engstad

Telefon: 94 01 20 13

e-post: sofie.engstad@balsfjord.kommune.no

 

Telefon akuttberedskap: 95 19 52 40

Balsfjord Lensmannkontor
Telefonnr.: 77 79 60 00
e-post: post.troms@politiet.no
Adresse: Rådhusgata 4, 9050 Storsteinnes
Besøkstider: Tirsdag, torsdag 10.00 – 14.00

Telefonnr. uten om åpningstid: 02800. Ved akutt behov for politi ring nødnummeret 112.

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen. Legetime må avtales på forhånd via legevaktsentralen da kontoret ikke er kontinuerlig bemannet.

Telefonnr.: 11 61 17
Adresse: Arnulv Eide-veien 20, 9050 Storsteinnes

Åpningstid: 15.00 – 0800 (sommer)
15.45 – 08.00 (vinter)

Namn Namnesson
Telefonnr.: 00 11 22 33
e-post: namn@domene.no
Adresse: Vegen 55, 5555 Stad
Kontortid: 10:00 – 16:00

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?

Fra 01.08.2019 ble biblioteket, flyktningetjenesten, kulturskolen og voksenopplæringen samlet under enheten Kultur og Integrering.

Enhetsleder: Roy Hansen

Telefon: 90 58 86 56

epost:roy.hansen@balsfjord.kommune.no